EMP Ühiskomitee otsus nr 1/2019, 8. veebruar 2019, millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2020/920]