Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2019 ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/920]