Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/76 av den 22 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker