Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/76 tat-22 ta' Jannar 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex