Mål T-4/16: Överklagande ingett den 5 januari 2016 – Rabbit mot EUIPO – DMG Media (rabbit)