Resolution om kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2016