2013 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2013/51)