Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9577 – Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)2019/C 329/05