Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 114/45