Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8032 – RAM/Termica Milazzo) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)