Stališče Sveta (EU) št. 12/2016 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES Sprejeto s strani Sveta dne 16. junija 2016