Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/633 af 8. maj 2020 om midlertidige foranstaltninger som følge af covid-19-pandemien med henblik på godkendelse af elektroniske kopier af officielle originaldokumenter i forbindelse med ansøgninger om toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning og ansøgninger om importlicenser for afskallet Basmati-ris