Mål C-89/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 15 februari 2016 – Radosław Szoja mot Sociálna poisťovňa