Vec C-89/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 15. februára 2016 – Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa