Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 april 2016.