Europaparlamentets resolution (EU, Euratom) 2016/1604 av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014