Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med artikel 27.4 i kapitel II i protokoll 4 i övervaknings- och domstolsavtalet (Mål nr 76958 – Color Line/Sandefjords kommun) – Erbjudande om åtaganden från Sandefjords kommun