Písomná otázka E-6282/07 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Daňový režim malých a stredných podnikov v rámci EÚ