Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)