Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/937 av den 13 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker