Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/937 на Комисията от 13 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци