Mål C-505/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 8 oktober 2020 – Sökande RR och JG i brottmålet vid den nationella domstolen