Дело C-505/20: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 8 октомври 2020 година — молители RR и JG в наказателно производство