Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1737 (2016. gada 29. septembris), ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā 15. panta 3. punktu