Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2018. o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda kako je navedena u članku 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća za naziv „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP)