Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/876 ze dne 1. června 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 20. května 2016 do 27. května 2016 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 145, 2.6.2016)