Cauza T-728/19: Acțiune introdusă la 29 octombrie 2019 – PL/Comisia