Generaldirektoratet för budget — Utlysning av ledig tjänst som chefsrådgivare (lönegrad AD 14) Bryssel — (artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) — COM/2016/10366