Kommissionens förordning (EU) 2016/583 av den 15 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1332/2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (Text av betydelse för EES)$