Lieta C-657/18: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 11. aprīļa rīkojums (Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvātija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hrvatska radiotelevizija/TY (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums — Notāri, kas piespiedu izpildes procedūrās rīkojas, pamatojoties uz autentisku dokumentu — Bezstrīdus procedūras — LESD 18. pants — Apgrieztā diskriminācija — Saistības ar Savienības tiesībām neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)