Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2116 z dne 28. novembra 2019 o določitvi tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1979 (Besedilo velja za EGP)