Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2116 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistipula l-medja ponderata tar-rati massimi għat-terminazzjoni tat-telefonati mobbli madwar l-Unjoni u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1979 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)