Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7945 – UTC/Riello group) (Text av betydelse för EES)