Cauza T-265/20: Acțiune introdusă la 4 mai 2020 – JR/Comisia