Lieta T-265/20: Prasība, kas celta 2020. gada 4. maijā – JR/Komisija