Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/619 av den 13 april 2016 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)