Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater Europaparlamentets resolution av den 14 december 2011 om finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (2011/2177(INI))