Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7858 – Ineos/delar av Celanese) (Text av betydelse för EES)