Odluka Vijeća od 24. rujna 2004. o Pravilniku o osoblju Europske obrambene agencije (2004/676/EZ)