Sag C-501/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien) den 6. oktober 2020 — M P A mod LC D N M T