Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7968 – EQT Services UK/Kuoni Travel Holding) (Tekst mający znaczenie dla EOG)