Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7968 – EQT Services UK / Kuoni Travel Holding) (Text s významem pro EHP)