Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/165 av den 5 februari 2016 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 1 januari till och med den 30 mars 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) (Text av betydelse för EES)