Generaladvokatens Mazáks stillingtagen fremsat den 26. oktober 2011. # Alexandre Achughbabian mod Préfet du Val-de-Marne. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Paris - Frankrig. # Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - direktiv 2008/115/EF - fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold - national lovgivning, som i tilfælde af ulovligt ophold foreskriver fængselsstraf og bøde. # Sag C-329/11. TITJUR Achughbabian