Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7910 – Kesko/Onninen) (Text av betydelse för EES)