Mål T-754/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 maj 2016 – Efler m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Institutionell rätt — Europeiskt medborgarinitiativ — Avslag på registreringsansökan — Ansökan om interimistiska åtgärder — Avvisning)