Mål C-48/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Dunajská Streda (Slovenien) den 27 januari 2015 – ERGO Poisťovňa, a. s. mot Alžbeta Barlíková