2014/627/EU: Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.