Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/966 av den 16 juni 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juni 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1385/2007 för fjäderfäkött