Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1692 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor și al ovalbuminelor